Politica de confidentialitate

 

TRI SOFTWARE SOLUTIONS SRL, înregistrata la Registrul Comerţului, cu nr. J08/1370/2007, cod fiscal RO21768380, cu sediul în Brasov, str. C.D. Gherea nr. 68, Bl. 1, Ap. 4, jud. Braşov, reprezentata prin dl. Radu Topala in calitate de administrator (denumita in cele ce urmeaza „Detinatorul Aplicatiei”) colecteaza si prelucreaza datele cu caracter personale ale utilizatorilor Aplicatiei TopoBot (denumita in continuare „Aplicatia”), in conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protectia datelor cu caracter personal, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 506/2004 privind protectia datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in conformitate cu orice alte acte normative aplicabile.

Detinatorul Aplicatiei se obliga sa respecte toate drepturile utilizatorilor a caror date personale sunt colectate si prelucrate, astfel cum acestea sunt conferite prin lege.

 

Categorii de date care se colecteaza si prelucreaza.

Detinatorul Aplicatiei colecteaza si prelucreaza urmatoarele date cu caracter personal ale utilizatorilor persoane fizice, astfel cum acestea sunt furnizate in procedura crearii contului de utilizator si/sau astfel cum acestea sunt ulterior furnizate: Nume, Prenume, Email, Numar de telefon, Adresa, orice alte date cu caracter personal furnizate de utilizatori ca urmare a utilizarii Aplicatiei.

Lista informatiilor care se colecteaza si prelucreaza poate fi modificata de catre Detinatorul Aplicatiei, utilizatorii urmand a fi notificati in cadrul Aplicatiei cu privire la modificare informatiilor colectate si prelucrate.

 

Scopul colectarii si al prelucrarii.

Datele personale ale utilizatorilor sunt colectate si prelucrate numai in urmatoarele scopuri: reclama si marketing, facturare, prevenirea fraudelor, precum si in scopul bunei utilizari a Aplicatiei.

 

Acordul utilizatorilor privind colectarea si prelucrarea datelor.

Prin crearea contului de utilizator, alaturi de acceptarea Termenilor si a conditiilor si a Politicii de confidentialitate, utilizatorii isi manifesta in mod expres si neechivoc acordul pentru colectarea si prelucrarea datelor acestora cu caracter personal (inclusiv in ceea ce priveste stocarea si transferul acestora), in conditiile prezentei Politici de Confidentialitate, a Termenilor si Conditiilor Aplicatiei si a legislatiei in vigoare. Pentru evitarea oricarui dubiu, acordul pentru colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal se acorda pentru toate datele personale care vor fi colectate sau prelucrate, astfel cum acestea sunt mentionate in prezentul document.

Conform legii, utilizatorii se pot opune oricand prelucrarii datelor acestora cu caracter personal si respectiv pot solicita Detinatorului Aplicatiei: stergerea datelor colectate, incetarea prelucrarii datelor colectate, transformarea datelor colectate. in date anonime. Cu toate acestea, intr-o atare situatie, Detinatorul Aplicatiei isi rezerva dreptul de a limita sau anula dreptul utilizatorilor de accesa si/sau folosi Aplicatia.

 

Drepturile utilizatorilor cu privire la datele care le sunt colectate si prelucrate

Detinatorul Aplicatiei asigura persoanele ale caror date sunt colectate si prelucrate, ca operatiunea de colectare si prelucrare este realizata cu respectarea Legii nr. 677/2001, a Legii nr. 506/2004 si/sau a oricarui alt act normativ incident.

Acesta garanteaza ca nu va transmite mesaje nesoliciitate (spam), astfel cum acestea sunt definite de lege si ca va depune toate diligentele necesare pentru pastrarea datelor utilizatorilor in siguranta.

Conform Legii nr. 677/2001 Detinatorul Aplicatiei garanteaza utilizatorilor urmatoarele drepturi: dreptul de acces la datele personale., dreptul de intervenţie asupra datelor personale, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul utilizatorilor adresa justiţiei, orice alte drepturi conferite de lege.

Utilizatorii solicita la orice moment o informare cu privire la datele personale colectate, precum si cu privire la transferul acestora catre terti.

Utilizatorii se opun oricand prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal in conditiile expuse la capitolul „acordul utilizatorilor privind colectarea si prelucrarea datelor”.

 

Stocarea datelor si transferul acestora.

Datele colectate si prelucrate vor fi stocate pe teritoriul Germaniei si nu vor fi divulgate/transmise tertilor (cu exceptia partenerilor Detinatorului Aplicatiei) carora le pot fi transmise datele colectate in tot sau in parte, dar numai in raport de nevoile acestora.

In situatia unui atare transfer, raspunderea juridica cu privire la protectia datelor personale apartine in totalitate persoanelor carora datele le-au fost transferate, utilizatorii fiind de acord sa exonereze Detinatorul Aplicatiei de orice raspundere.

 

Cookie-uri.

Aplicatia foloseste cookie-uri, in special de urmatoarele tipuri:

  • Cookie-uri de performanta si folosire a Aplicatiei
  • Cookie-uri de analiza a vizitatorilor
  • Cookie-uri de inregistrare
  • Cookie-uri pentru publicitate

Cookie-urile nu solicita informatii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Solicitarea de coockie-urile ne permite sa oferim utilizatorilor o experienta mai buna in cadrul Aplicatiei.

Utilizatorii au posibilitatea de a dezactiva sau de a refuza primirea de cookie-uri insa exista riscul ca in acest caz accesarea Aplicatiei sa devina dificil de vizitat si/sau utilizat.

 

Clauze finale.

Prezentul document poate fi modificat in mod unilateral de catre Detinatorul Aplicatiei. Cu toate acestea, Utilizatorii vor fi notificati in situatia modificarii prezentului document, urmand a accepta noua Politica de Confidentialitate pentru a putea continua utilizarea Aplicatiei.

Prezentul document este guvernat de legea romana.

Orice litigii derivand din utilizarea aplicatiei se vor solutiona pe cale amiabila, sau dupa caz de catre instantele competente de la sediul Detinatorului Aplicatiei.

Pentru orice comunicare cu Detinatorul Aplicatiei va rugam sa folositi adresa de email: info@topobot.ro.

 

Un partener de nădejde oriunde te-ai afla

Începe să îl folosești Ghid TopoBot